Mariaplanstunneln

Mariaplanstunneln

Centrum - Johannesplatsen - Mariaplan - Långedrag - Södra skärgården

Befolkningen i södra skärgården har bland de längsta kollektiva restiderna till centrum. Detsamma gäller de boende längs Långedragslinjen. Vårt förslag avser att korta dessa och locka fler öbor att åka kollektivt.


Officiella förslag

Flera studier av kollektivtrafiken på öarna har gjorts, bland annat om linbanor skulle vara ett bra alternativ.


I Koll 2035 föreslås metrobussar mellan Kungssten och centrum.


Vårt förslag

Det är samhällsekonomiskt att bygga vidare på och förbättra redan befintlig infrastruktur, varför det är klokt att fortsätta använda Långedragslinjen för trafik till södra skärgården. Detsamma gäller för trafiken i Majorna, där spårvägen är väletablerad.


Vi föreslår en spårvägstunnel mellan Mariaplan och Johannesplatsen. Tunneln föreslås vid Johannesplatsen mynna i berget under S:t Johannes kyrka, och vid Mariaplan i Gråberget. Ett befintligt hus vid Mariaplan kan behöva rivas. Tunneln rätar ut den krokiga väg spårvägen idag tar, och försörjer samtidigt centrala Majorna kring Mariaplan och Sandarna, Kungssten, Tranered, Långedrag och hela Södra Skärgården. Restidsbesparingen uppskattas bli 6 minuter.


Restidsbesparingen gör att restiden till Saltholmen hela trafikdygnet blir densamma som med Ö-snabben, som alltså kan läggas ner.


De i Koll 2035 föreslagna metrobussarna mellan Kungssten och centrum klarar inte restiden bättre för den aktuella befolkningen, utom för dem som bor kring just Kungssten, eftersom metrobussen för övriga resenärer kräver byte eller långa gångvägar.


Alternativ lösning

En alternativ lösning är vårt förslag Ekedalslänken - en kort spårvägslänk mellan hållplatserna Ekedal och Mariaplan. Ekedalslänken blir billigare än Mariaplanstunneln, men också mindre effektiv.


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).


Se även

Ekedalslänken

9:an till Saltholmen

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget / Linnéplatsen