Remissvar mm

Remissvar och andra skrivelser


Under den här fliken har vi samlat remissvar och andra skrivelser. I dessa presenterar vi våra förslag ofta i en speciell kontext, exempelvis en pågående utredning inom kommun eller region.


Om vi sänt en skrivelse till en offentlig myndihet, är skrivelsen offentlig handling och kan även rekvireras därifrån.