Volvo Torslanda

Volvo Torslanda

Volvo Torslandaverken, med kringliggande verksamheter, är ett mycket stort industriområde med många arbetsplatser. På Volvo Cars fabrik arbetar cirka 6 500 personer. Området står nu inför att även etablera en stor batterifabrik med ytterligare cirka 3 000 anställda.


Vårt förslag

Vi föreslår att en spårväg byggs till området för snabb, kapacitetsstark och miljövänlig kollektivtrafik. I vårt förslag utgår spårvägen från Biskopsgårdsbanan. Vid hållplatsen Mildvädersgatan svänger den nya linjen västerut och går in i tunnel under Blåsvädersgatan. Tunneln mynnar vid Volvomotet och spårvägen korsar Hisingsleden på bro. Spårvägen följer sedan Assar Gabrielssons Väg på norrsidan, och söderut längs Sörredsvägen på västsidan. Den följer sedan Personalvägen och vänder vid TK-porten.


Eldrivna skyttelbussar ansluter vid Gustav Larssons väg mot PVÖ,
samt vid Volvohallen mot den nya batterifabriken.Spårvägslinjen skulle också komma att förbinda Volvo Torslanda med Volvo Lundby. Om Gropegårdslänken (spårväg Gropegårdsgatan - Lindholmen) byggs, fås även spårväg till vetenskapscentret på Lindholmen. Med den beslutade Lindholmsförbindelsen (spårväg Lindholmen - Linnéplatsen), fås spårväg vidare till Chalmers Johanneberg.


Se även

För snabb förbindelse från centrum mot Biskopsgården och vidare på ovan föreslagen linje, se även:

Lindholmen - Lundby (Gropegårdslänken)

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget/Linnéplatsen


Läs mer

Artikel i Ringlinien 4/22