Gullbergsvass

Gullbergsvass


Nordstan - Gullbergsvass - Gamlestadstorget

I Gullbergsvassområdet planeras för omfattande nybyggnation,

vilket motiverar en stark kollektivtrafik.


Officiellt förslag

Här föreslår Koll 2035 utbyggnad av citybuss åren 2023-2027.

En Möjlighetsstudie spårväg Stenpiren-Gullbergsvass-Gamlestaden oktober för ett sådant projekt har genomförts 2020.


Vårt förslag

Vi förslår istället att spårväg finns med i planeringen redan från början. Från Nordstan till Gamlestadstorget.


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).