Gårdsten

Gårdsten


Angered Centrum - Gårdstensliden - parken på Gårdstensberget - Saffransgatan

Angered allmänt

Angered är det enda stora bostadsområde i Göteborg där spårvägen slutar innan den når fram till de stora bostadsområdena. Spårvägen börjar storstilat som en snabbspårväg, som till och med har egen tunnelbanehållplats i Hammarkullen. Men sedan tar den abrupt slut i Angered Centrum. Där måste resenärerna kliva av och byta till buss. Detta är dels obekvämt för passagerarna och fördröjer resan, dels gör det Angered Centrum till en bullrande och dammig bussvändplan istället för en trevlig handelsplats. Med genomgående spårvagnslinjer kunde både resenärerna få en mycket trevligare resa, och Angered Centrum förvandlas till ett trevligt stadscentrum med genomgående spårväg. Tre spårvagnslinjer och flera ledbusslinjer med hög turtäthet vittnar om resandeunderlaget.


Gårdsten

Gårdsten är det största bostadsområdet i Angered med 8 000 invånare, och även det område som är lättast att bygga spårväg till. Gårdsten trafikförsörjs idag med bullrande och obekväma ledbussar som kränger runt på krokiga vägar.


Officiellt förslag

Trafiknämnden har 2019-01-17 beslutat att utreda en slinga med elbuss till Lövgärdet och Gårdsten.


Vårt förslag

Vårt förslag innebär att en spårväg utgår från befintligt spårväg i Angerds centrum. Spårvägen svänger där mot väster och går norr om Angereds närsjukhus och sedan söder om bergknallen vid brandstationen. En lite längre viadukt över Rävebergsvägen ger en rimlig stigning upp mot Gårdsten på Gårdstenslidens södra sida. Med en kortare ramp över Gårdstensliden förs spårvägen smidigt in i Gårdstensområdet. Spårvägen följer sedan den centrala parken bort mot Saffransgatan, där den vänder.


En spårväg i mitten av Gårdsten ger en snabb och bekväm direktresa till centrum, och samtidigt rimliga gångavstånd till bebyggelsen. Gångvägen till spårvagnen och väntetiden vid hållplatsen skulle också bli mycket trevligare i parkmiljön, än gångvägen till bussen över en parkering och väntan vid en trafikled. Spårvägen utförs i parken som en spårväg i gräs och körs med låg hastighet, max 30 km/h. Det innebär en minimal förändring av parkmiljön och låga olycksrisker, Trots det blir restiden lägre än om man måste runda området med buss.


Då endast en linje är aktuell, kan spårvägen av kostnads- och utrymmesskäl eventuellt delvis utföras som enkelspår. Mest lämpad för enkelspår är transportsträckan mellan Angered Centrum och Gårdsten. Sträckan är relativt lång och innehåller två viadukter, varför relativt betydande besparingar kunde påräknas.


Hållplatser

• (Röseredsvägen)

• Peppargatan

• Muskotgatan

• Saffransgatan (Gårdsten)


Se även

Rannebergen

Lövgärdet


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version, med bland annat ett tunnelalternativ, under fliken Utredning 2016 (PDF).

Möjlig trafikering av Angeredsområdet.