Presentation

Spårvägsutveckling

i Göteborgsregionen

 

Denna sida vill vara en kreativ kraft och inspirationskälla kring hur spårvägen i Göteborgsregionen kan utvecklas avseende snabbhet, kapacitet och räckvidd. Modern spårväg är en mer kapacitetsstark kollektivtrafik än buss, och mer flexibel än tunnelbana och tåg. Sidan behandlar modern kapacitetsstark, snabb spårväg, även kallad snabbspårväglight railstadsbanalokalbana; samt modern stadsspårväg. Idéer presenteras för närvarande för kommunerna Göteborg, Mölndal och Partille.

 

Idéer och inspiration

Sidan presenteras av Spårvägsutvecklingsgruppen, som är en arbetsgrupp inom Spårvägssällskapet Ringlinien i Göteborg. Vi vill inspirera och ge idéer, men inte lobba. Vi driver inga ståndpunkter för eller emot olika trafikslag eller trafiklösningar, men fungerar gärna som bollplank för politiker och tjänstemän som vill diskutera kollektivtrafik. Vi driver inte heller de förslag som finns på sidan, utan förslagen skall ses som idéskisser som är tänkta att stötas och blötas och utvecklas vidare.

 

Sidan är ideell och fristående från Göteborgs Stad, Göteborgs Spårvägar, Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Den är också fristående från politiska partier och lobbygrupper, samt från företag med anknytning till spårväg.


Spårvägsutvecklingsgruppen har en fristående roll inom Spårvägssällskapet Ringlinien. De tankar och idéer som presenteras på denna hemsida är framtagna av Spårvägsutvecklingsgruppen, och utgör inte något ställningstagande av hela Spårvägssällskapet Ringlinien.

 

Spårvägssällskapet Ringlinien

Spårvägssällskapet Ringlinien är en förening för spårvägs- och kollektivtrafikintresse i Västsverige - i historia, nutid och framtid. Ringlinien dokumenterar, bevarar, informerar och inspirerar. Ringlinien vårdar veteranspårvagnar och -bussar, samt trafikerar Lisebergslinjen. Till Ringliniens huvudsida: ringlinien.org

 

Upphovsrätt

Förslagen på sidan får kopieras, vidareutvecklas och spridas om källan anges. Om Du är intresserad av att arbeta tillsammans med oss i gruppen, är Du välkommen att höra av Dig.

 

Kontakt

Spårvägsutvecklingsgruppen inom Spårvägssällskapet Ringlinien

J Sigfrid Edströms Gata 2

416 48 GÖTEBRG