Höjd hastighet

Höjd hastighet och höjd acceleration

Officiellt förslag

Koll 2035 diskuterar höjd hastighet till 70 eller 80 km/h. (Dagens största tillåtna hastighet i Göteborg är 60 km/h.)


Vårt förslag

Vi instämmer helt i dessa funderingar. Särskilt på längre sträckor kan tid sparas. Angeredsbanan är till exempel en given kandidat för en hastighetshöjning. Det finns ingen större anledning att spårvagnarna där skall sega sig fram i 60 km/h. På Angeredsbanan skulle man på detta sätt kanske kunna spara 4 minuter.


Även en förbättrad accelerationsförmåga kan sänka den totala restiden, och till och med spara in vissa omlopp.

Ett exempel på en spårvagn som klarar högre hastighet är Stockholms spårvagn A36, som har en största tillåtna hastighet på 90 km/h.

Bildkälla: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CAF_A36_nr_555.jpg