Lindholmen-Frihamnen

Lindholmen-Frihamnen

Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna 

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

och 

Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan).


Officiellt förslag

I utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36) dras slutsatsen att kapacitetsbehovet till Lindholmen kommer att ligga högre än vad bussar klarar av och att behov av spårväg alltså föreligger.


Planering av spårväg Lindholmen-Frihamnen pågår och kan följas på Plan- och byggprojekt.


Vårt förslag

Vi stöder förslaget till spårväg Lindholmen-Frihamnen (lila på kartan).


Vi stöder också förslaget om en spårväg Lindholmen-Linnéplatsen (lila).


Dess bör kompletteras med en spårvägslänk Lindholmen-Järntorget (röd) och Lindholmen-Lundby (Gropegårdsgatan) (röd). Detta skulle öka kapaciteten till Lindholmen ytterligare, ge fler resvägar, ge möjlighet till genomgående trafik, samt ge möjlighet till alternativa körvägar vid trafikhinder.


Se även

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan)

Lindholmen - Eriksberg

Backa

Bjurslätt - Tolered


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).