Lindholmen-Frihamnen

Lindholmen-Frihamnen

Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna 

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

och 

Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan).


Officiellt förslag

I utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36) dras slutsatsen att kapacitetsbehovet till Lindholmen kommer att ligga högre än vad bussar klarar av och att behov av spårväg alltså föreligger.


Planering av spårväg Lindholmen-Frihamnen pågår och kan följas på Plan- och byggprojekt.


Vårt förslag

Vi stöder förslaget till spårväg Lindholmen-Frihamnen.


Denna länk bör kompletteras med spårvägsförbindelser från Lindholmen mot Järntorget, Linnéplatsen och Lundby (Gropegårdsgatan). Detta skulle öka kapaciteten till Lindholmen ytterligare, ge fler resvägar, ge möjlighet till genomgående trafik, samt ge möjlighet till alternativa körvägar vid trafikhinder.


Se även

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan)

Lindholmen - Eriksberg

Backa

Bjurslätt - Tolered


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).