Lindholmen-Frihamnen

Lindholmen-Frihamnen

Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna 

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

och 

Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan).


Officiellt förslag

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen antog 2018 ett måldokument över kollektivtrafiken kallad Koll2035. Där presenteras förslag till utbyggnad av spårväg Brunnsbo-Hjalmar Brantingsplatsen, samt Frihamnen-Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen. Vi kommenterar här delen Lindholmen - Frihamnen. (Övriga delar av förslaget kommenteras under andra flikar.)


I utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36) dras slutsatsen att kapacitetsbehovet till Lindholmen kommer att ligga högre än vad bussar klarar av och att behov av spårväg alltså föreligger.


Koll2035 föreslår en spårväg med stadsbanestandard från Frihamnen till Lindholmen. Utredningen menar att detta bör prioriteras och kunna stå färdigt 2022.


Vårt förslag

Vi stöder i denna del utredningens förslag.


Utredningar har visat att denna länk inte kommer att täcka behovet av kollektivtrafik fram till 2035. Länken Stigbergstorget-Järntorget/Linnéplatser behöver därför påskyndas, och även kompletteras med en länk till Lundby (Gropegårdsgatan).


Om länken Lindholmen - Stigbergstorget tar lång tid att förverkliga, kan Gropegårdslänken eventuellt byggas före den. Detta möjliggör genomgående trafik Biskopsgården - Lindholmen - Frihamnen - centrum. Tills spårväg Lindholmen - Järntorget är klar, kan provisorisk snabbfärja återinrättas Lindholmen - Rosenlund.


Se även

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan)

Lindholmen - Eriksberg


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).