Västtrafik Hållplatsöverhopp 2023

Angående förslag om

hållplatsindragningar

och

snabbare spårvägslinjer


Underlag från kommunen/regionen:

Delrapportering Kvantitativ analys: Nettoeffekt (vinnare och förlorare) vid indragning av spårvagnshållplatser, Sebastian Fält, Trivector Traffic


Artikel i Göteborgs-Posten 2023-08-04


Vår skrivelse har uppmärksammats i Örgryte & Härlanda Posten, januari 2024, s. 16