Västtrafik Hållplatsöverhopp 2023

Angående förslag om

hållplatsindragningar

och

snabbare spårvägslinjer