Uträtning av krokiga avsnitt

Uträtning av krokiga avsnitt

Spårvägen bör gå så rakt som möjligt. Detta framför allt för att öka reskomfort och hastighet, men även för att minska slitage.


Detta bör vara en princip vid anläggning av nya spårvägar, men det bör även övervägas i befintligt nät.


En krokig sträcka som vi lämnar förslag om är:

- Chalmers - Wavrinskys Plats - Sahlgrenska - Slottsskogen (se: Sahlgrenska)


Men även i övrigt bör frågan hållas levande.