Hållplatsöverhopp

Snabblinjer med hållplatsöverhopp (skip stop)


Metoden med hållplatsöverhopp innebär att man inrättar snabblinjer utan att bygga nya spår. På befintliga spår inrättas nya linjer som hoppar över mindre trafikerade hållplatser, eller hållplatser inom en viss sträcka. En sådan lösning blir alltså väldigt billig.


Lösningen kan införas tämligen omgående som en första åtgärd inför en mer permanent byggnation av ett snabbspår, eller permanent.


Inom busstrafiken är det vanligt att expressbussarna inte stannar vid alla lokalbussarnas hållplatser, för att ge en snabbare förbindelse. Samma sak kan alltså göras med spårvagnar, utan att bygga nya snabbspår.


Officiellt förslag

Koll 2035 avvisar tanken om hållplatsöverhopp. Man menar att det blir förvirrande för passagerarna.


Vårt förslag

Vi menar att hållplatsöverhopp är väl värt att pröva. Spårvagnslinjer med hållplatsöverhopp fungerar som expressbussar. Det verkar inte vara ett stort problem för resenärerna att det finns expressbussar, som inte stannar vid alla hållplatser. Snarare verkar många uppskatta den kortare restid detta skapar. Bara man skyltar dessa snabbvagnar på ett tillräckligt tydligt sätt, så bör passagerarna kunna vara med på noterna.


Det problem vi kan se är snarare att ett sådant system på spår lätt kan få problem vid förseningar. En expressbuss kan i allmänhet köra förbi en lokalbuss, som på grund av försening råkat hamnar före. Det kan inte en spårvagn. En försenad lokalvagn kan därför orsaka en än större försening på en snabblinje.


Ett snabblinjesystem med hållplatsöverhopp är också svårt att ha på sträckor med flera linjer. Men det finns sträckor i Göteborg där idén skulle kunna prövas.


Exempel på snabblinjer med hållplatsöverhopp finns på andra spårvägsnät, till exempel Bremen, som har snabblinjerna S1 och S4.


Hållplatsöverhopp tillämpas också redan idag i Göteborg på linje 13:s morgonturer från Saltholmen. Linjen hoppar då över hållplatserna Godhemsgatan, Klintens Väg, Högsbogatan och Bokekullsgatan.


Vi föreslår därför att en snabblinje med hållplatsöverhopp skall införas på prov även i Göteborg.


En fördel med ett sådant prov, är att det skulle kosta oerhört lite. Om det skulle falla väl ut, skulle man kunna få väldigt mycket för pengarna.


Se även

Skrivelse till Västtrafik 2023

Skrivelsen har uppmärksammats i Örgryte & Härlanda Posten, januari 2024, s. 16


Exempel på hur snabblinjer genom hållplatsöverhopp kan utformas har framlagts i förslag av Claes-Göran Waborg:

- Förslag till snabbspårvägslinjer, Ringlinien 2/2016

- Förslag till fortsatt utbyggnad av spårvägen i Göteborg, Ringlinien 3/2016