Huvudförslag

Huvudförslag

Under den här fliken presenterar vi våra huvudförslag.

Vill Du läsa mer så finns äldre och mer utförliga versioner under fliken PDF-dokument.


Förslagen i denna avdelning binder samman viktiga delar av spårvägsnätet, sänker restider, löser kapacitetsproblem, snabbar upp trafiken där den går som långsammast, skapar förbifarter vid trafikstopp, och försörjer stora befolkningskoncentrationer med miljövänlig spårväg.


De enskilda förslagen finner Du i menyn.