Ekedalslänken

Ekedalslänken

Centrum - Bangatan - Ekedal - Mariaplan - Långedrag - Södra skärgården

Syftet med Ekedalslänken är att korta restiden från centrum mot Mariaplan, Långedrag och Södra skärgården. Ekedalslänken är ett alternativ till vårt förslag Mariaplanstunneln. Ekedalslänken är billigare, men också mindre effektiv. Med Ekedalslänken sparas ett par, tre minuter; mot Mariaplanstunnelns sex.

Förslaget Ekedalslänken innebär att en kort spårväg byggs mellan hållplatserna Ekedal och Mariaplan, via Ekedalsgatan och östra delen av Slottsskogsgatan. Sträckan är endast 400 meter och därmed relativt billig att bygga. Nuvarande spårväg via Godhemsgatan är 600 meter mellan samma punkter. Förslaget innebär alltså en förkortning med en tredjedel. Samtidigt görs linjen betydligt rakare: Ekedalslänken har en mjuk kurva vid Mariaplan, mot nuvarande tre skarpa kurvor och en mjuk. Ekedalslänken angör inte heller hållplatsen Godhemsgatan. Även dessa fördelar sänker restiden och höjer komforten.


Eventuellt kan växlar läggas in så att Ekedalslänken tillsammans med det gamla spåret i Godhemsgatan även kan användas för vändning av vagnar.


Se även

Mariaplanstunneln

9:an till Saltholmen