Eriksberg

Eriksberg


Lindholmen - Sannegården - Eriksberg - Ivarsberg

Officiellt förslag

Här föreslår Koll 2035 utbyggnad av citybuss åren 2028-2035, och spårväg efter 2035.


Vårt förslag

Vi föreslår en spårvägsförbindelse som utgår från ovan föreslagna knutpunkt vid Lindholmen. Den följer sedan den frigjorda delen av Hamnbanan, inklusive tunnel, till Ivarsberg, där den vänder.


Hållplatser

• Nordviksgatan

• Sörhallstorget

• Eriksbergstorget

• Pölsebo

• Karl IX:s Väg (Ivarsberg)


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).