Brunnsbo-Gamlestaden

Brunnsbo-Gamlestaden

Officiella förslag

Skisser på en spårväg uppströms Hisingsbron har länge funnits. I samrådsunderlaget till Fördjupad Översiktsplan för Centrala Göteborg 2018 (s. 47) förslås en planskild kollektivtrafiklänk över älven vid Svingeln. I Koll2035 (s. 54-55) föreslås en linbana Svingeln-Gullbergsvass-Ringön-Brunnsbo efter år 2035. Linbana har dock vid Lindholmen konstaterats alltför dyrt, varför det knappast heller är aktuellt här. Spårväg bör också bli billigare här än vid Lindholmen.


Vårt förslag

Vi tänker att en spårvägslänk över älven skulle vara möjlig vid Marieholm. En spårvägsbro kan anläggas norr om järnvägsbroarna, med liknande utformning och med samordnad öppning och tidtabell.


Spårvägen avser att förbinda Hisingen med de nordöstra stadsdelarna. Den föreslås sammanlänka den planerade spårvägen till Brunnsbo (med planerad förlängning till Backa) med spårvägsknutpunkten Gamlestadstorget. Samtidigt sammanbinder den järnvägsstationerna på dessa platser -Brunnsbo (planerad) och Gamlestadstorget.


Trafikering

Länken kan exempelvis trafikeras med en linje från Kortedala via Hjalmar Brantingsplatsen, Gropegårdslänken, Lindholmen och sedan vidare till fastlandet. Om länken Bellevue-Östra Sjukhuset byggs, kan linjen gå dit istället för till Kortedala.


Se även

Gullbergsvass

Kortedalatunneln

Bellevue-Östra Sjukhuset