Mölndal-Frölunda

Mölndal - Frölunda

Trafiken mellan Mölndal och Frölunda sköts idag i huvudsak av busslinjerna Lila Express och 751.


Vårt förslag

Vi föreslår att en spårväg byggs mellan Mölndal och Frölunda. Både Mölndal och Frölunda är viktiga centra för både bostäder och verksamheter och det vore värdefullt med en stabil, kapacitetsstark förbindelse dem emellan.


Göteborg planerar för omfattande utbyggnad av bebyggelse längs Dag Hammarskjöldsleden med bland annat en ny spårvägslinje (se

Marklandsgatan - Högsbo - Askim). Området mellan Mölndal och Frölunda har även för övrigt stor potential för utbyggnad, både avseende bostäder och verksamheter.


En spårväg skulle även förbinda Frölunda och Järnbrott med järnvägsstationen i Mölndal. Den skulle även anknyta dels till en eventuell framtida järnvägsstation i Frölunda/Järnbrott på en linje från Västlänken söderut mot Kungsbacka via Askim-Kullavik-Särö

(se Marklandsgatan - Högsbo - Askim), dels till en eventuell framtida höghastighetsjärnväg i Mölndal.


En spårväg kan anläggas med olika hastighet och utformning. Vi syftar till en spårväg med relativt hög hastighet, där den inte måste gå i gata. Olika sträckningar är möjliga att välja, bland annat beroende på hur området exploateras, och kartan skall här ses som en skiss.