Mölndal-Frölunda

Mölndal - Frölunda

Trafiken mellan Frölunda och Mölndal sköts idag i huvudsak av busslinjerna Lila Express och 751.


Vårt förslag

Vi föreslår att en spårväg byggs mellan Frölunda och Mölndal. Området mellan Frölunda och Mölndal har stor potential för utbyggnad, både avseende bostäder och verksamheter. En spårväg förbinder dessa med Göteborgs och Mölndals centra, den förbinder Mölndal och Frölunda med varandra, den ger Frölundas befolkning kontakt med stationen i Mölndal, som eventuellt även kan bli station för höghastighetsjärnväg, och den förbinder även Mölndals befolkning med en eventuell järnvägsstation i Järnbrott (se Järnbrott).


En spårväg kan anläggas med olika hastighet och utformning, och vi syftar till en spårväg med relativt hög hastighet, där den inte måste gå i gata. Olika sträckningar är möjliga att välja, bland annat beroende på hur området exploateras, och kartan skall här ses som en skiss.


Spårvägen bör även ansluta till den föreslagna spårvägen Marklandsgatan-Högsbo-Askim


Se även 

PDF

Mölndal-Frölunda 2018 (PDF) - Artikel i tidskriften Ringlinien


Förslag

Bifrost

Åbro

Marklandsgatan-Högsbo-Askim

Askim-Hovås