Chalmers - Mölndal

Chalmers - Mölndal

Officiellt förslag

I samrådsunderlaget till Fördjupad Översiktsplan för Centrala Göteborg 2018 finns på sidan 13 en illustration med en linje Biskopsgården - Gropegårdsgatan - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen - Sahlgrenska - Chalmers - Krokslätt - Mölndal.


För att förverkliga en sådan linje behövs vid Chalmerstunnelns östra mynning en sväng som förbinder Mölndal med Chalmers.


Vårt förslag

Vi ställer oss bakom en sådan väster-söder-sväng vid Chalmerstunnelns östra mynning.


Se även

Övriga förslag som behövs för att förverkliga ovanstående linje är:

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget / Linnéplatsen

Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan)


Se även

Sahlgrenska