Rannebergen

Rannebergen


Angereds Centrum - Titteridammsvägen - Gunnaredsvallen - Rannebergen (tunnel)

Angered allmänt

Angered är det enda stora bostadsområde i Göteborg där spårvägen slutar innan den når fram till de stora bostadsområdena. Spårvägen börjar storstilat som en snabbspårväg, som till och med har egen tunnelbanehållplats i Hammarkullen. Men sedan tar den abrupt slut i Angered Centrum. Där måste resenärerna kliva av och byta till buss. Detta är dels obekvämt för passagerarna och fördröjer resan, dels gör det Angered Centrum till en bullrande och dammig bussvändplan istället för en trevlig handelsplats. Med genomgående spårvagnslinjer kunde både resenärerna få en mycket trevligare resa, och Angered Centrum förvandlas till ett trevligt stadscentrum med genomgående spårväg. Tre spårvagnslinjer och flera ledbusslinjer med hög turtäthet vittnar om resandeunderlaget.


Rannebergen

Rannebergen har en koncentrerad befolkning på 4 500 personer. På samma sätt som i Gårdsten trafikförsörjs området idag genom slingkörning med motordriven ledbuss, vilket ger obekväma resor med onödigt lång restid och körsträcka. En spårväg skulle ge bekväma direktresor till centrum.


Officiella förslag

Snabbspårväg/stadsbana planerades redan innan Rannebergen byggdes. En underjordisk station skulle anläggas i Rannebergen och banan skulle därifrån utgrenas dels till Bergum, dels till Vättlefjäll (Snabbspårvägsutredningen, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg 1967,s 40-41, 51, 56-57, 59).


I en aktuell utredning sägs att "Diskussionerna kring en spårväg i Rannebergen har åter tagit fart" (s. 46) och för- och nackdelar med förslaget diskuteras (Olika perspektiv på spårfaktorn: Resande, fastighetsvärden och byggande, sociala nyttor, Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2022-02-22, s. 46-50).


Vårt förslag


Tunnelalternativ

En spårtrafikhållplats under Rannebergen har diskuterats ända sedan området byggdes. Man tänkte sig då att utbyggnaden av bostäder skulle fortsätta mot Bergum. Man tänkte sig även att Angeredsbanan skulle fortsätta åt detta håll, med en station under Rannebergen, på samma sätt som i Hammarkullen.


Nu har byggnadsprojektet mot Bergum inte fullföljts, men spårvägen bör förstås fullföljas så långt som bebyggelsen kommit. Topografin i Rannebergen talar fortfarande för just en underjordisk hållplats centralt belägen under berget, med uppgångar åt olika håll.


Ytalternativ

Det är alternativt möjligt att leda spårvägen uppför backen och in på innergården via Rannebergens Centrum till en vändplats i skogen vid Fjällnejlikan.


Hållplatser

• Fjäderharvsgatan

• Vättleskolan

• Rannebergen (underjordisk)


Se även

Gårdsten

Lövgärdet


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).

Möjlig trafikering i Angeredsområdet