Utredning 2016 (PDF)

Förslag till utveckling av spårvägen

i Göteborg, Mölndal och Partille (PDF)

Spårvägsutvecklingsgruppens utredning om uppsnabbning, kapacitetsökning och utbyggnad av spårvägen från 2016.

Utredningen sändes in som ett remissvar på Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035: Remissutgåva 2016, vilket senare resulterade i principprogrammet Koll 2035.