Backa

Backa


Hjalmar Brantingsplatsen - Brunnsbo (järnvägsstation) - Selma Lagerlöfs Torg - Bäckebolsmotet

Officiellt förslag

I måldokumentet  Koll2035 presenteras ett förslag om spårväg mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Brunnsbo 2023-2027, med eventuell förlängning till Backa efter 2035. Mellan Backa och Brunnsbo vill man tills dess bygga ut pendelbuss.


Aktuell presentation (sida 3).


Trafikverket planerar samtidigt att bygga en järnvägsstation på Bohusbanan vid Brunnsbo 2020-2024. Detta förslag inbegriper planskild korsning för väg och spårväg.


Vårt förslag

Vi stödjer det officiella förslaget om spårväg till Brunnsbo.


Vi anser dock att spårväg hela vägen till Backa skall planeras redan från början. Vårt förslag följer Litteraturgatan och ansluter via Skälltorpsvägen till pendelbusstation vid Bäckebolsmotet.


Backa är den enda stora stadsdel i Göteborg som saknar spårväg och spårväg dit har utretts flera gånger. Förslaget i Koll 2035 om matarbussar mellan Backa och Brunnsbo är direkt dåligt, då de byten detta genererar blir betydligt mer obekvämt än dagens genomgående stombussar.


Se även

Lindholmen - Frihamnen

Bjurslätt - Tolered

Brunnsbo - Gamlestaden


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).