Backa

Backa


Hjalmar Brantingsplatsen - Brunnsbo (järnvägsstation) - Selma Lagerlöfs Torg - Bäckebolsmotet

Officiellt förslag

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen antog 2018 ett måldokument över kollektivtrafiken kallad Koll2035. Där presenteras ett förslag att spårväg byggs mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Brunnsbo 2023-2027, med eventuell förlängning till Backa efter 2035. Mellan Backa och Brunnsbo vill man tills dess bygga ut pendelbuss.


Trafikverket planerar samtidigt att bygga en järnvägsstation på Bohusbanan vid Brunnsbo 2020-2024.


Vårt förslag

Vi stöder förslaget i Koll 2035 om en spårväg till Brunnsbo. Vi anser dock att spårväg till Backa skall planeras redan från början. Backa är den enda stora stadsdel i Göteborg som saknar spårväg och spårväg dit har utretts flera gånger. Förslaget i Koll 2035 om matarbussar mellan Backa och Brunnsbo är direkt dåligt, då det blir betydligt mer obekvämt än dagens genomgående stombussar. Det är också viktigt att tänka in korsningen mellan spårväg och järnväg redan vid planeringen av järnvägsstationen.


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).