Åbro

Åbro


Mölndal Centrum - Nedanvägsgatan - Åby - Pepparedsleden - Kärragatan

Trafiken bedrivs idag med stombuss 25, Lila express och buss 760.


Officiella förslag

Förslaget finns med i remissutgåvan av Koll 2035 Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 REMISSUTGÅVA MARS 2016


Vårt förslag

Spårvägen slutar lite abrupt mitt i Mölndals centrum och kan med fördel förlängas söderut. I Åby bor det drygt 3 000 invånare. I Åbro, söder om Söderleden, finns det många viktiga verksamheter och arbetsplatser, bland annat Astra Zeneca och det planerade Goco Health Innovation Center.


Lund har nyligen startat en helt ny spårväg, från centrum till ett kluster av forsknings­anläggningar. Detta skulle passa bra även i Mölndal, och det är desto lättare när spårvägen redan finns i närheten.


Hållplatser

• Ranunkelgatan

• Astra Zeneca

• Aminogatan (Åbro)


Läs mer

Remissvar Mölndal 2022 (PDF)

Intervju i Mölndals-Posten 2022-04-11 (betalvägg)

Kommentar Åbro 2022 (PDF)

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).Se även

Åby

Bifrost

Mölndal-Frölunda


Idé till linjefördelning


Våra förslag möjliggör att Mölndal kan utveckla ett eget spårvägsnät och staden få ännu mer karaktär av stad.


Idag går två linjer Göteborg-Mölndal. Om minst två av våra förslag angående Mölndal genomförs, kan de två linjerna grena ut i Mölndals stad.


Om minst tre genomförs, ges utrymme för ännu en linje.


Kartan till höger är ett exempel på ett möjligt nät om alla fyra förslagen genomförs.


Linje 14 föreslås gå via Vasagatan, Järntroget - Lindholmen och Gropegrådslänken till Länsmansgården.