Aktuellt

Aktuellt

Prioritera och påskynda spårväg Stigbergstorget - Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan)

När linbanealternativet nu visat sig bli betydligt dyrare än beräknat, stärks argumenten för att en spårväg på sträckan Stigbergstorget - Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan) bör prioriteras och påskyndas.


Detta alternativ förbinder samma punkter som den föreslagna linbanan, men ger en mer kapacitetsstark lösning med befintlig teknik, med möjlighet till genomgående linjer utan byte från stora delar av staden.


Dessutom ger det en tvärförbindelse för spårvägen mellan Biskopsgården och västra Göteborg.


På Ringön byggs en stor ny vagnhall. Innan Lindholmsförbindelsen är klar, riskerar en stor del av Göteborgs spårvagnar att låsas in på Hisingen, om den nya Hisingsbron krångl.


Förslaget förbinder samma punkter som den föreslagna linbanan - Lindholmen, Volvo Lundby, Järntorget, Hagastationen, Wiesegrensplatsen - och kan dessutom erbjuda direktresor till exempelvis centrum, Chalmers Johanneberg, Sahlgrenska, Biskopsgården och västra Göteborg.


En 500 meter lång viadukt över Lundbyleden är förstås inte gratis. Men det blir sannolikt ändå betydligt billigare än linbanan. Och förbindelsen över älven är ju ändå tänkt att byggas.


Dessutom får man en bekväm gång- och cykelförbindelse på köpet.


Vi noterar med glädje att spårväg Linnéplatsen-Stigbergstorget-Lindholmen-Volvo Lundby-Gropegårdsgatan finns med på en karta i

samrådsunderlaget till Fördjupad Översiktsplan för Centrala Göteborg på s. 13.


Tidsplan

Spårvägen över älven har visat sig vara den del av förbindelsen som kräver längst utredningsarbete. Under tiden kan de två andra benen Lindholmen - Frihamnen och Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan) byggas. På så sätt kan man relativt snabbt få genomgående spårvägstrafik Biskopsgården-Lundby-Lindholmen-Frihamnen-Centrum. Tills spårvägsförbindelsen över älven är klar, kan spårvägen vid Lindholmen kopplas till förstärkt färjetrafik. Eventuellt kan ett provisoriskt spår dras ner till ett provisoriskt färjeläge i närheten av det planerade brofästet / tunnelmynningen mot Stigbergstorget.


Se våra förslag

Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen

Lindholmen - Volvo Lundby - Lundby (Gropegårdsgatan)

Lindholmen - Frihamnen

Till höger:Exempel på möjlig trafikering av länken Linnéplatsen - Stigbergstorget - Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan).

Länken förbinder samma punkter som den föreslagna linbanan, men med genomgående linjer utan byte, och med större kapacitet och beprövad teknik.

Trafiknämnden har utrett vårt förslag om snabbspårvägstunnel till Kortedala

Trafiknämnden har beställt en utredning angående vårt förslag om en snabbspårvägstunnel till Kortedala och den färdiga utredningen har nyligen presenterats.


Förslaget presenterades första gången av vår sammankallande i Spårvägsutvecklingsgruppen Gunnar Persson i en debattartikel i Göteborgs-Posten 2015. Förslaget vidareutvecklades och infogades i Spårvägsutvecklingsgruppens utredning 2016 (s. 35, 37-38). Staden och regionen blev intresserade av förslaget och infogade det i målprogrammet Koll2035 där det föreslås genomföras 2028-2035. Och nu har förslaget alltså även utretts.


Utredningen finns på Trafiknämnden, sammanträde 2020-02-06, ärende 23.


Vårt förslag: Kortedalatunneln


Upptäck fler förslag!

Vår förhoppning är att politiker och trafikplanerare även skall upptäcka av fler av våra förslag, exempelvis Gropegårdslänken ovan.