9 till Saltholmen

Linje 9 till Saltholmen

Spara 4 minuter


Genom omläggning av linjer kan ibland restidsbesparingar uppnås utan några större kostnader. Ibland kan det till och med leda till besparingar, då vagnarna kommer snabbare fram och alltså färre vagnar behöver vara ute.


Om linje 9 förlängs till Salholmen, och linje 11 förkortas till Kungssten, kan 4 minuter sparas mellan Saltholmen och Brunnsparken. Detta för att linje 9 går via Karl Johansgatan och Stenpiren, där linje 11 istället slingar sig fram längs Godhemsgatan, Ekedalsgatan Bangatan och Domkyrkan.


Se även Mariaplanstunneln.