Grevegården

Grevegården


Diamantgatan - Skattegårdsvägen - Grevegårdsvägen


Grevegården är ett tätbefolkat område med närhet till befintlig spårväg. Det går också många linjer ner till Frölunda, som behöver vända, och ytterligare en vändplats är en fördel.


Vårt förslag

Vi föreslår därför en linje som utgår från befintlig spårväg vid Diamantgatan och går sedan längs Skattegårdsvägen fram till Grevegårdsvägen, där den vänder i rondellen.


Hållplatser

• Smyckegatan

• Grevegårdsvägen (Grevegården)


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).