Bifrost

Bifrost 


Mölndals Centrum - Brogatan - Toltorpsgatan - Bifrostgatan - Vetekornsgatan

Vårt förslag

Bifrost- och Jungfruplatsområdet i Mölndal är tätbefolkade områden utan spårväg. Vi föreslår en spårväg som utgår från befintligt spår i Mölndals centrum. Det går sedan i gatuspår i genom Mölndals centrum, går på egen banvall längs Toltorpsgatan och svänger västerut längs Bifrostgatan fram till Frejagatan, där den vänder.


Förutom direktförbindelse mot centrum för dessa områden, får Mölndal på detta sätt ett eget spårvägsnät i gata, vilket ger en större känsla av stad. Om även den föreslagna linjen till Åbro byggs, kan de två linjer som idag går till Mölndal, grenas ut till dessa två destinationer.


Hållplatser

• Fässbergs kyrka

• Hagåkersgatan

• Vetekornsgatan (Bifrost)


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version med fler alternativ under fliken Utredning 2016 (PDF).


Se även

Åby

Åbro

Mölndal-Frölunda