Bifrost

Bifrost 


Mölndals Centrum - Tempelgatan- Toltorpsgatan - Bifrostgatan - Vetekornsgatan

Bifrost trafikförsörjs idag av stombuss linje 25 från Balltorp-Mölndals centrum och vidare mot Sahlgrenska-Göteborgs centrum.


Vårt förslag

Bifrost- och Jungfruplatsområdet i Mölndal är tätbefolkade områden utan spårväg.


Vi föreslår en spårväg som utgår från befintligt spår i Mölndals centrum vid Tempelgatan. Därefter via Häradsgatan och Terrakottagatan. Den fortsätter norrut längs Toltorpsgatan och svänger västerut längs Bifrostgatan fram till Frejagatan, där den vänder.


Förbindelsen ger Bifrost snabb förbindelse både med Mölndals centrum och Göteborgs centrum.


Banan kan eventuellt förlängas till Pedagogen Park.


Hållplatser 

• Mölndals innerstad

(nytt hållplatsläge i Tempelgatan)

• Fässbergs kyrka

• Bågskyttegatan (nuvarande Bifrost)

• Vetekornsgatan (Bifrost)


Se även

Åby

Åbro

Mölndal-Frölunda


Läs mer

Remissvar Mölndal 2022 (PDF)

Intervju i Mölndals-Posten 2022-04-11 (betalvägg)

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version med fler alternativ under fliken Utredning 2016 (PDF).
Idé till linjefördelning


Våra förslag möjliggör att Mölndal kan utveckla ett eget spårvägsnät och staden få ännu mer karaktär av stad.


Idag går två linjer Göteborg-Mölndal. Om minst två av våra förslag angående Mölndal genomförs, kan de två linjerna grena ut i Mölndals stad.


Om minst tre genomförs, ges utrymme för ännu en linje.


Kartan till höger är ett exempel på ett möjligt nät om alla fyra förslagen genomförs.


Linje 14 föreslås gå via Vasagatan, Järntroget - Lindholmen och Gropegrådslänken till Länsmansgården.