Björkekärr

Björkekärr

Munkebäckstorg - Torpagatan - Tallhöjdsgatan (tunnel) - Studiegången (tunnel)

- Stabbegatan (tunnel) - Träkilsgatan (tunnel)

Officiellt förslag

Koll 2035 föreslår att citybuss byggs ut i Björkekärr.


Vårt förslag

Björkekärr är också en stor stadsdel som saknar spårväg. Stombussen slingrar och kränger. Den är ofta full och trafikeras ibland med dubbelledade bussar. Topografin är ett argument för att tunnel är den bästa lösningen, men tyvärr dyr. En tunnelspårväg skulle göra underverk för både restid och komfort. Genom att dessutom för linjen använda snabbspåret mellan Svingeln och Centralstationen kan restiden kapas ytterligare.


Den föreslagna linjen ansluter till befintlig spårväg vid Munkebäckstorg. Linjen följer sedan Torpagatan ett stycke. Öster om Qvidingsgatan går den in i berget under Tallhöjdsgatan. Den svänger sedan österut till korsningen Smörslottsgatan/Träkilsgatan där den vänder. Alternativt kan den fortsätta rakt fram till Vallhamra (se separat förslag) och man slipper då bygga vändmöjligheter i berget.


Hållplatser

• Intagsgatan

• (Studiegången) (underjordisk)

• Stabbegatan (underjordisk)

• Träkilsgatan / Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus (Björkekärr) (underjordisk)


Se även

Förslag om fortsättning till Vallhamra.


Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).