Andra spårförslag

Andra spårutbyggnadsförslag

Under den här fliken presenterar vi våra övriga spårutbyggnadsförslag.

Vill Du läsa mer så finns äldre och mer utförliga versioner under fliken PDF-dokument.


Förslagen i denna avdelning utgörs av spårvägsutbyggnader. Förslagen erbjuder nya områden kollektivtrafik som blir mer bekväm, mer miljövänlig och snabbare. Förslagen i denna avdelning har alltså stora positiva konsekvenser, men samtidig bedömer vi att de har högre kostnader i förhållande till nyttan än förslagen under rubriken Huvudförslag, detta på grund av lägre trafikunderlag eller mer kostsamma anläggningar såsom tunnlar och broar, på grund av mer kuperad terräng.


De enskilda förslagen finner Du i menyn.