Lövgärdet

Lövgärdet


Angered Centrum - Rappedalsvägen - Rannebergsvägen - Lövgärdesvägen - Lövgärdets Centrum och höjdområde (tunnel) 


Angered allmänt

Angered är det enda stora bostadsområde i Göteborg där spårvägen slutar innan den når fram till de stora bostadsområdena. Spårvägen börjar storstilat som en snabbspårväg, som till och med har egen tunnelbanehållplats i Hammarkullen. Men sedan tar den abrupt slut i Angered Centrum. Där måste resenärerna kliva av och byta till buss. Detta är dels obekvämt för passagerarna och fördröjer resan, dels gör det Angered Centrum till en bullrande och dammig bussvändplan istället för en trevlig handelsplats. Med genomgående spårvagnslinjer kunde både resenärerna få en mycket trevligare resa, och Angered Centrum förvandlas till ett trevligt stadscentrum med genomgående spårväg. Bussarna är stora och har hög turtäthet, varför det bör finnas trafikunderlag för att byta ut dem mot spårväg. Tre spårvagnslinjer och flera ledbusslinjer med hög turtäthet vittnar om resandeunderlaget.


Lövgärdet


Officiellt förslag

Trafiknämnden har 2019-01-17 beslutat att utreda en slinga med elbuss till Lövgärdet och Gårdsten.


Vår förslag

Lövgärdet är dyrt att försörja med spårväg på grund av den kuperade terrängen i höjdområdet. Men det går. Vårt förslag innebär att en spårväg utgår från Angered Centrum och följer Rappedalsvägen. Den passerar i en kort tunnel genom åsen vid Tolered och följer sedan Rannebergsvägen västerut i ytläge. Efter en hållplats i ytläge vid Fänkålsgatan går den sedan i backen upp mot Lövgärdets centrum vågrätt in i tunnel. Den går in under Lövgärdets centrum och en bit upp mot Paprikagatan. Där ordnas en underjordisk hållplats med en uppgång mot Lövgärdets Centrum och en mot höjdområdet. På detta sätt får spårvägen kontakt med så stor del av den täta bebyggelsen som möjligt.


Hållplatser

• Rappedalen

• Trädgårdsgärdet

• Kummingatan

• Fänkålsgatan

• Lövgärdet (underjordisk - med en uppgång mot Lövgärdets Centrum och en mot höjdområdet)


Se även

Gårdsten

Rannebergen


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version med flera alternativ under fliken Utredning 2016 (PDF).

Möjlig trafikering av Angeredsområdet