Stadsbana

Stadsbana

Koncept

På denna sida presenteras ett koncept.

Enskilda åtgärdsförslag finns under andra flikar. Hänvisningar finns i texten nedan.


Officiellt förslag

Principprogrammet Koll2035 från 2018 använder begreppet ”stadsbana” för spårväg med hög hastighet och kapacitet, medan övrig spårväg kallas ”spårväg”. Stadsbanan är ett koncept, inget nytt trafikslag, utan är tänkt att trafikeras med samma spårvagnar som övriga nät.


Vårt förslag

Vi bejakar principen att prioritera viktiga delar av nätet för högre hastighet och kapacitet. Detta kan kallas stadsbana, snabbspårväg, light rail eller lokalbana.


Vilka principer skall då gälla för stadsbanan? Planskildhet är något som ofta diskuteras. Det har stora fördelar, men är på många platser svårt att genomföra och inte heller alltid nödvändigt, om exempelvis korsande biltrafik inte är så omfattande.


Andra åtgärder kan vara uträtning och standardhöjning av spåret, omledning av bil- och busstrafik, effektivare signalprioritering, utglesning av hållplatser, snabbare spårvagnar och hållplatsöverhopp.


Sträckningar


Officiellt förslag

I principprogrammet Koll 2035 utses följande radiella banor till stadsbana:


-Länsmansgården

-Angered

-Bergsjön (inklusive nybyggd tunnel Kortedala - Alelyckan)

-Ullevi - Svingeln: nybyggd förbindelse till snabbspåret norrut

-Mölndal

-Järnbrott (nybyggd)

-Tynnered


Utöver detta föreslås en del av en stadsbanering på sträckan

Frihamnen - Lindholmen - Linnéplatsen - Sahlgrenska - Korsvägen -Skånegatan klassas som stadsbana.

Vårt förslag


Vi instämmer i förslaget i Koll2035 och vill komplettera med ytterligare förslag enligt nedan.


Utöver detta kan flera andra av våra Huvudförslag och

Övriga spårförslag fungera som stadsbanor.

(Se dessa flikar.)


Radiella banor


Stadsbanesträckning

Tillhörande spårförslag

Länsmansgården


Gropegårdsgatan - Lindholmen - Järntorget

Backa

Angered

Bergsjön

Ullevi - Svingeln

-nybyggd förbindelse till snabbspåret norrut

Östra Sjukhuset - Kålltorp/Torp - Korsvägen

Mölndal med förlängningtill Åbro

Askim

Tynnered

Långedrag-Mariaplan-Bangatan


Stadsbanering

Stadsbanesträckning

Tillhörande spårförslag

Central ring

Frihamnen - Lindholmen -Linnéplatsen - Sahlgrenska - Chalmers - Korsvägen -Skånegatan - Polhemsplatsen - Frihamnen

Central genomfart

Allén - Övre Husargatan

Chalmers - Mölndal

Mer

Utöver ovanstående kan flera av våra Huvudförslag och

Övriga spårförslag fungera som stadsbana (se dessa flikar).


Översiktskarta

Blå linjer - stadsbana, befintlig spårväg som uppgraderas

Röda linjer - nybyggda sträckor

Svarta linjer - befintlig lokalspårväg

Centrumkarta

Röda linjer - stadsbana

Svarta linjer - lokalspårväg

Gröna linjer - Västlänken (järnväg under byggnad)