Högsbohöjd

Högsbohöjd


Axel Dahlströms Torg - Högsbohöjd (tunnel)

Högbohöjd är ett tätbefolkat område som försörjs med stombuss som går en relativt lång och slingrig väg. Samtidigt ligger Högsbohöjd nära befintlig spårväg och en spårväg skulle göra resan både snabbare och bekvämare.


Vårt förslag

Den föreslagna linjen utgår från befintlig spårväg vid Axel Dahlströms Torg. Spårvägen svänger västerut på bro över Guldmyntsgatan och går in i tunnel under Riksdalergatan. En hållplats anläggs centralt under Högsbohöjd, där vagnen vänder.


Hållplats

• Högsbohöjd (underjordisk)


Gensvar

Förslaget presenterades ursprungligen 2015 av sammankallande i Spårvägsutvecklingsguppen Gunnar Persson. Regionen gjorde en kortfattad utredning och fann att förslaget sannolikt är genomförbart. Tunneln kan sannolikt byggas helt i berg och tidsvinsten blir 2-3 minuter.1


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).


Not

1) Fallgren, Jansmyr, Edfast, Palmberg, Rhen, 

PM - Snabbspårvägslänkar: Översiktlig bedömning om möjligheterna och effekterna av snabbspårvägslänkar i Göteborg.

Sweco 2015-11-09, Uppdragsnummer 7001172000.