Fler linjefärger

Fler linjefärger  Nya linjefärger vid Göteborgs spårvägar

  

Linjefärger ingår sedan gammalt i Göteborgs och många andra städers spårvägskultur. I Göteborg är linjefärgerna för den elektriska spårvägen till och med äldre än linjenumren.


När spårvägen i Göteborg undan för undan har vidareutvecklats, har det skett i harmoni med historia och tradition. Linjefärgerna var från början målade på träskyltar och visades i lanternor på taket. Sedermera infördes skyltar med vaxduk som vevades fram. Nu har vi digitala LED-skyltar på vagnarna, som fortfarande visar linjefärger, av vilka fyra stycken fanns med redan vid den elektriska spårvägens start 1902.


Om linjenätet byggs ut, finns det ett behov av att fundera över hur linjefärgssystemet kan utvecklas till att innefatta fler linjer. Detta bör på samma sätt som tidigare ske i lyhördhet mot traditionen.


Principer

Linjefärger bör väljas enligt följande principer:

- Kontrasten mellan siffra och färg bör ha god läsbarhet även för synsvaga och färgblinda.

- Färgerna bör vara tydliga och lätta att känna igen.

- Färgerna bör vara entydiga, det vill säga lätta att åtskilja från andra linjefärger, även på avstånd.

- Färgerna bör tydligt och entydigt gå att återge på olika medier, såsom skärmar, plast och papper; samt med belysning utifrån eller inifrån. (Gråskalor är exempelvis svårare att visa entydigt på digitala displayer, utan att färgeffekter uppstår i olika vinklar.)

- Färgerna bör fungera bra i en linjekarta.

- Färgerna bör ha etablerade namn, så att man kan tala om dem.

- Man bör bygga vidare på gammal spårvägskultur.

Enfärgssystem

Göteborgs Spårvägar tillämpar sedan 1983 ett system med enfärgade skyltar och har idag 14 officiellt antagna linjefärger. Ett alternativ är att man bygger på detta system med fler färger. Vi visar här ett utkast till hur ett sådant utvidgat system skulle kunna se ut.


De nya färgerna är:

15) Rosa

16) Turkos

17) Roströd

18) Mossgrön

19) Cerise

20) Indigo

21) Ljusturkos/mintgrön


Vårt syfte är inte att föreslå just dessa färger. Syftet är istället att visualisera hur ett system med fler linjer skulle kunna se ut. Vi vill också visa, att traditionen med linjefärger inte behöver överges, när fler spårvägslinjer introduceras.


En nackdel med ett enfärgssystem är, att ju fler färger man adderar, desto svårare blir de att skilja från varandra. Vi visar dock i exemplet, att det fortfarande finns plats för fler linjer i ett enfärgssystem.


Bilden

Nya linjefärger vid Göteborgs spårvägar 

Fler linjefärger vid Göteborgs Spårvägar

- en visualisering av ett större linjenät med enfärgssystem.

 

De 14 första linjefärgerna är officiellt antagna.

 

De därpå följande färgerna är vårt exempel på möjliga nya färger.

Tvåfärgssystem

Före 1983 fanns det även tvåfärgade linjer vid Göteborgs Spårvägar. Ett alternativ är att bygga vidare på denna princip, och alltså ge vissa linjer dubbla färger. Ett tvåfärgssystem ger utrymme att färgsätta fler linjer, och gör att de blir lättare att skilja från varandra. Vi visar här de linjefärger som tidigare funnits vid Göteborgs Spårvägar, men vi har inte gjort någon egen visualisering av fler tvåfärgade linjer. Möjligheterna är här ganska stora.


Linjefärger som funnits vid Göteborgs Spårvägar mellan 1966 och 1983.

 

(X = Extravagn.

Symbolen har behållits i nu gällande system, men då med röd symbol på vit botten: X)

Linjefärger som funnits vid Göteborgs Spårvägar under någon period före 1966.