Vallhamra

Vallhamra

Träkilsgatan (tunnel) - Ugglumsleden - Oxledsvägen

Officiellt förslag

Koll 2035 föreslår att Vallhamra försörjs med Metrobuss via motorvägen 2023-2027.


Vårt förslag

Vi föreslår att den av oss föreslagna tunnelspårvägen till Björkekärr (se detta förslag) förlängs genom berget och följer Ugglumsleden ner till Oxledsvägen där den vänder. Genom att dessutom använda snabbspåret mellan Svingeln och Centralstationen kan en attraktiv restid erbjudas.


Alternativ

Om Björkekärrsbanan inte byggs, kan Vallhamralinjen alternativt ansluta till befintlig spårväg vid Östra Sjukhuset.


Hållplatser

• Träkilsgatan

• Sotenäsvägen

• Vallhamra Torg

• Oxledsvägen (Vallhamra)


Se även

Förslaget till Vallhamra bör ses i samband med förslaget om spårväg till Björkekärr.


Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).