Tuve

Tuve


Hjalmar Brantingsplatsen - Swedenborgsplatsen - Backaplan - Tuvevägen - Finlandsvägen - Gunnestorpsvägen - Nolehultsvägen - Norumshöjd

Officiellt förslag

Enligt Koll 2035 syftar man till att bygga citybuss till Tuve före 2022.


Vårt förslag

Glöstorp i Tuve har en relativt koncentrerad befolkning på cirka 9000 invånare. Området trafikförsörjs idag med motordriven stombusslinje 17. Spårväg kan nå Tuve längs Finlandsvägen och Gunnestorpsvägen. En möjlighet är att den sedan går längs Nolehultsvägen och att en vändslinga anläggs vid Norumshöjd/Norumsgärde. Området är relativt plant och lämpat för spårväg. Nackdelen är att bebyggelsen vid Västra Tuvevägen då får relativt långt till spårvägen. Västra Tuvevägen är dock kuperad och inte helt lämpad för spårväg. Detaljerna i spårvägens dragning genom Tuve får utredas vidare.


Eftersom bara en linje torde vara aktuell, kan snabbspåret längs Tuvevägen eventuellt utföras som enkelspår, för att hålla kostnaderna nere.


Hållplatser

• Swedenborgsplatsen

• Hildedalsgatan

• Grimbo

• Finlandsvägen

• Gunnesgärde

• Brunnehagan

• Tuve Centrum

• Norums Gärde (Tuve)


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).