Johanneberg

Johanneberg


Korsvägen - Utlandagatan - Gibraltargatan - Läraregatan - Kapellplatsen

Johanneberg sticker ut med att vara den enda centrala stadsdelen utan spårväg. Istället försörjs stadsdelen av tre busslinjer, varav en ledbusslinje. Buss 61 går genom Johanneberg samma väg som den föreslagna spårvägen, vilket talar för att det är en efterfrågad resväg. Eklandagatan trafikeras i högtrafik var 5:e minut, vilket talar för att det finns underlag för spårväg. Stadsdelen förtätas och det finns behov att anpassa kollektivtrafiken. Det finns exempelvis numera ett stort 17-våningshus vid hållplatsen Bergsprängaregatan.


Vårt förslag

Vi föreslår en spårväg från Korsvägen, uppför Eklandagatan, därefter Gibraltargatan förbi Chalmers, och Läraregatan, för anslutning till spårvägen vid Kapellplatsen. Eventuellt kan den kompletteras med en vändslinga runt skogsdungen vid Pilbågsgatans hållplats. Linjen ger direktkontakt mellan Västlänksstationen vid Korsvägen och Chalmers södra delar.


Viktor Rydbergsgatan är lite väl brant och krokig för spårväg, även om det vore tekniskt möjligt. Här tror vi istället trådbuss är en bra lösning. En sådan linje kan sedan fortsätta genom det backiga Guldheden. Eklandagatan är också brant. Den överstiger dock inte 6% nedanför Carlandersplatsen och inte 5,5 % och ovanför Carlandersplatsen.


Hållplatser

• Carlandersplatsen

• Utlandagatan

• Bergsprängaregatan

• Engdahlsgatan

• Chalmers Tvärgatan

• Vidblicksgatan

• Röhssgatan


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).