Johanneberg

Johanneberg


Korsvägen - Utlandagatan - Gibraltargatan - Läraregatan - Kapellplatsen

Johanneberg sticker ut med att vara den enda centrala stadsdelen utan spårväg. Istället försörjs stadsdelen av tre stombusslinjer, vilket visar att det finns potential för spårväg. Flest reser från hållplatserna Utlandagatan och Spaldingsgatan. Stombuss 52 trafikerar Eklandagatan (Pilbågsgatan-Korsvägen) var 5:e minut i högtrafik.


Vårt förslag

Vi föreslår en spårväg från Korsvägen, uppför Eklandagatan, därefter Gibraltargatan förbi Chalmers, och Läraregatan, för anslutning till spårvägen vid Kapellplatsen. Eventuellt kan den kompletteras med en vändslinga runt skogsdungen vid Pilbågsgatans hållplats. Linjen ger direktkontakt mellan Västlänksstationen vid Korsvägen och Chalmers södra delar.


Viktor Rydbergsgatan är lite väl brant och krokig för spårväg, även om det vore tekniskt möjligt. Här tror vi istället trådbuss är en bra lösning. En sådan linje kan sedan fortsätta genom det backiga Guldheden. Eklandagatan är också brant, men lutningen överstiger där inte 6% och är som regel 5,5%.


Hållplatser

• Carlandersplatsen

• Utlandagatan

• Bergsprängaregatan

• Engdahlsgatan

• Chalmers Tvärgatan

• Vidblicksgatan

• Röhssgatan


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).