Åby

Åby

Vårt förslag
I Åby bor det drygt 3 000 invånare och i västra området finns välbesökta rekreationsanläggningar. Mölndalslinjen slutar lite abrupt mitt i bebyggelsen och kan med fördel förlängas. I Mölndal föreslås spårvägen fortsätta söderut från befintlig spårväg och runda Åbyområdet längs Norra och Södra Nedanvägsgatan. Den kan sedan följa Idrottsvägen och Bifrostgatan fram till Pedagogen Park, där den vänder.


Spårvägen kan eventuellt förlängas till Frölunda - se detta förslag.


Hållplatser
• Ranunkelgatan
• Kallblodsgatan
• Åbyfältet

• Pedagogen Park (Åby)


Se även
Bifrost
Åbro
Mölndal - Frölunda


Läs mer

Remissvar Mölndal 2022 (PDF)

Intervju i Mölndals-Posten 2022-04-11 (betalvägg)

Idé till linjefördelning


Våra förslag möjliggör att Mölndal kan utveckla ett eget spårvägsnät och staden få ännu mer karaktär av stad.


Idag går två linjer Göteborg-Mölndal. Om minst två av våra förslag angående Mölndal genomförs, kan de två linjerna grena ut i Mölndals stad.


Om minst tre genomförs, ges utrymme för ännu en linje.


Kartan till höger är ett exempel på ett möjligt nät om alla fyra förslagen genomförs.


Linje 14 föreslås gå via Vasagatan, Järntroget - Lindholmen och Gropegrådslänken till Länsmansgården.