Bjurslätt - Tolered

Bjurslätt - Tolered


Hjalmar Brantingsplatsen - Backaplan - Björlandavägen - Bjurslätt - Tolered

Bjurslättsområdet har länge varit påtänkt för spårväg och ett spårvägsreservat finns längs Björlandavägen. Stombuss 25 vittnar om behovet av tät trafik.


Vårt förslag

Vi föreslår en spårväg som utgår från Hjalmar Brantingsplatsen och sedan går i spårvägsreservatet till Swedenborgsplatsen och vidare i spårvägsreservatet längs Björlandavägens södra sida. Vändslinga anläggs mellan Vendernas Gata och Bjurslättsliden.


Hållplatser

• Swedenborgsplatsen

• Wieselgrensgatan

• Toleredgatan

• Vendernas Gata (Tolered alternativt Bjurslätt)


Till Länsmansgården?

Spårvägen kan eventuellt förlängas och anslutas till spårvägen i Länsmansgården. Detta är dock på grund av kuperad terräng och brist på mark längs Björlandavägen mer komplicerat.


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).