Aktuellt

Aktuellt

Prioritera och påskynda spårväg

Stigbergstorget - Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan)


När linbanealternativet nu visat sig bli betydligt dyrare än beräknat, stärks argumenten för att en spårväg på sträckan Stigbergstorget - Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan) bör prioriteras och påskyndas.


Detta alternativ förbinder samma punkter som den föreslagna linbanan, men ger en mer kapacitetsstark lösning med befintlig teknik, med möjlighet till genomgående linjer utan byte från stora delar av staden.


Dessutom ger det en tvärförbindelse för spårvägen mellan Biskopsgården och västra Göteborg, och en alternativ körväg vid trafikhinder. Man undviker till exempel risken att spårvagnarna i den nya vagnhallen på Ringön låses in på Hisingen vid broproblem.


Förslaget förbinder samma punkter som den föreslagna linbanan - Lindholmen, Volvo Lundby, Järntorget, Hagastationen, Wiesegrensplatsen - och kan dessutom erbjuda direktresor till exempelvis centrum, Chalmers Johanneberg, Sahlgrenska, Biskopsgården och västra Göteborg.


En 500 meter lång viadukt över Lundbyleden är förstås inte gratis. Men det blir sannolikt ändå betydligt billigare än linbanan. Och förbindelsen över älven är ju ändå tänkt att byggas.


Dessutom får man en bekväm gång- och cykelförbindelse på köpet.


Se våra förslag

Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen

Lindholmen - Volvo Lundby - Lundby (Gropegårdsgatan)

Lindholmen - Frihamnen

Exempel på möjlig trafikering av länken Linnéplatsen - Stigbergstorget - Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan).

Länken förbinder samma punkter som den föreslagna linbanan, men med genomgående linjer utan byte, och med större kapacitet och beprövad teknik.