CG Waborgs förslag till snabbspårvägslinjer genom bl.a. hållplatsöverhopp.

Claes-Göran Waborgs förslag till snabbspårvägslinjer

bland annat genom hållplatsöverhopp (PDF)


Här presenteras två artiklar där Claes-Göran Waborg beskriver sina tankar om hur snabbspårvägslinjer kan inrättas i Göteborg, bland annat med användning av hållplatsöverhopp. Artiklarna har tidigare publicerats i tidskriften Ringlinien 2016:1 och 2.


Artikel 1 (PDF)

Artikel 2 (PDF)