Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen

Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen

Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna 

Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan) 

och 

Lindholmen-Frihamnen.


Officiella förslag

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen antog 2018 ett måldokument över kollektivtrafiken kallad Koll2035: Där presenteras förslag till utbyggnad av spårväg Brunnsbo-Hjalmar Brantingsplatsen, samt Frihamnen-Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen. Vi kommenterar här delen Lindholmen - Stigberget - Linnéplatsen. (Övriga delar kommenteras under andra flikar.)


I utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36) dras slutsatsen att kapacitetsbehovet till Lindholmen kommer att ligga högre än vad bussar klarar av och att behov av spårväg alltså föreligger.


Koll2035 föreslår att delen Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen skall byggas som spårväg med stadsbanestandard och gemensam bussgata från Linnéplatsen i tunnel till Stigbergstorget, och därifrån via bro eller tunnel till Lindholmen. Denna förbindelse menar man dock bör vänta ända till 2028-2035.


Våra förslag

Vi stöder dessa förslag, men menar att det bör tidigareläggas betydligt. Detta gäller särskilt förbindelsen över älven. En sådan förbindelse ger en mer kapacitetsstark lösning än den föreslagna linbanan Järntorget - Lindholmen. Den ger också möjlighet till fler direktresor, där linbanan genererar byten, eftersom spårvägslinjer kan gå genom hela stan. Bussgatan kan man dock överväga nyttan av i förhållande till merkostnad och ökad trafik på Bangatan (om denna lösning väljs).


Vi har också funderat vidare över olika tekniska lösningar:


Broalternativ

Vi föreslår en bro över älven från Lindholmen med anslutning i markplan till Amerikagatan. Spårvägen föreslås sedan gå rakt fram och ansluta till befintlig spårväg i Bangatan i ett fyrvägskryss. Befintlig spårväg i Bangatan används för förbindelsen mot Linnéplatsen. Vid Djurgårdsplatsen går en tunnel in som mynnar vid Linnéplatsen.


Fördelar med en bro är att den blir lättare att ansluta till befintlig spårväg vid Stigbergstorget för färd åt alla håll, det blir möjligt att även bygga cykelbana, det blir trevligare att färdas ovan jord, och det blir sannolikt betydligt billigare, särskilt om man kan använda Bangatan. Nackdelen är att en bro kan komma i konflikt med sjöfarten och sannolikt behöva öppnas regelbundet.


Tunnelalternativ

En tunnel kan anläggas på olika ställen. En möjlighet är att låta den gå under Johannesplatsen. En fördel med det är att man relativt lätt kan ansluta mellan Lindholmen och Järntorget genom att en tunnelgren stiger upp mot Järntorget.


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).