Högsbohöjd

Högsbohöjd


Axel Dahlströms Torg - Högsbohöjd (tunnel)

Högbohöjd är ett tätbefolkat område som försörjs med stombuss som går en relativt lång och slingrig väg. Samtidigt ligger Högsbohöjd nära befintlig spårväg och en spårväg skulle göra resan både snabbare och bekvämare.


Vår förslag

Den föreslagna linjen utgår från befintlig spårväg vid Axel Dahlströms Torg. Spårvägen svänger västerut på bro över Guldmyntsgatan och går in i tunnel under Riksdalergatan. En hållplats anläggs centralt under Högsbohöjd, där vagnen vänder.


Hållplats

• Högsbohöjd (underjordisk)


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).