Åby

Åby

Vårt förslag
I Åby bor det drygt 3 000 invånare och i västra området finns välbesökta rekreationsanläggningar. Mölndalslinjen slutar lite abrupt mitt i bebyggelsen och kan med fördel förlängas. I Mölndal föreslås spårvägen fortsätta söderut från befintlig spårväg och runda Åbyområdet längs Norra och Södra Nedanvägsgatan. Den kan sedan följa Idrottsvägen och Bifrostgatan fram till Pedagogen Park, där den vänder.


Spårvägen kan eventuellt förlängas till Frölunda - se detta förslag.


Hållplatser
• Ranunkelgatan
• Kallblodsgatan
• Åbyfältet

• Pedagogen Park (Åby)


Se även
Bifrost
Åbro
Mölndal - Frölunda