Lindholmen-Frihamnen

Lindholmen-Frihamnen

Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna 

Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen

och 

Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan).


Officiellt förslag

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen antog 2018 ett måldokument över kollektivtrafiken kallad Koll2035. Där presenteras förslag till utbyggnad av spårväg Brunnsbo-Hjalmar Brantingsplatsen, samt Frihamnen-Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen. Vi kommenterar här delen Lindholmen - Frihamnen. (Övriga delar av förslaget kommenteras under andra flikar.)


I utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36) dras slutsatsen att kapacitetsbehovet till Lindholmen kommer att ligga högre än vad bussar klarar av och att behov av spårväg alltså föreligger.


Koll2035 föreslår en spårväg med stadsbanestandard från Frihamnen till Lindholmen. Utredningen menar att detta bör prioriteras och kunna stå färdigt 2022.


Vårt förslag

Vi stöder i denna del utredningens förslag.


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).