Järnbrott

Marklandsgatan - Järnbrott - Askim (2 på kartan)

Officiellt förslag

Sträckan Marklandsgatan - Järnbrott föresås i Koll 2035 få spårväg med stadsbanestandard 2023-2027 med eventuell förlängning söderut efter 2035.


I utredningen Översiktsplan för Göteborg: Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldleden, Samrådshandling december 2018, framläggs också förslaget om spårväg med stadsbanestandard på samma sträcka. Som alternativ framförs idén om en järnväg från Västlänken och Linnéplatsen, via Dag Hammarskjöldsleden och Säröleden till Kungsbacka.


Vårt förslag

Vi stöder tanken på en spårväg i stadsbanestandard till Järnbrott och vidare söderut. Mellan Linnéplatsen och Särö gick mellan åren 1903-1965 Säröbanan. Viadukterna längs Dag Hammarskjöldsleden är redan förberedda för spårväg. Det är alltså mycket enkelt att anlägga spårväg till Järnbrott. Men vi är även positiva till ett järnvägsalternativ, om ett sådant skulle väljas.


Se även

Askim-Hovås

Frölunda-Mölndal