Askim-Hovås

Askim - Hovås - Skintebo

Askim - Hovås - Billdal - Kullavik - Särö hade under perioden 1904-1966 järnvägsförbindelse med Linnéplatsen genom Göteborg Särö Järnväg eller Säröbanan.


Officiella förslag

Ett återinrättande av spårtrafik i området har från tid till tid diskuterats. Nu senast i Översiktsplan för Göteborg: Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden: Samrådshandling december 2018. Där föreslås antingen en ny järnväg längs Dag Hammarskjölds- och Särölederna mellan Västlänken och Kungsbacka, där delen längs Dag Hammarskjöldsleden föreslås gå i tunnel; eller en spårväg längs Dag Hammarskjöldsleden och vidare söderut.


Våra förslag

Vi är positiva till att spårtrafiken återinförs i området, antingen som järnväg eller som spårväg. Om spårväg väljs, kommer den att bli mycket lång, och det är viktigt att den byggs rak, planskild och med få hållplatser, för att kunna hålla en låg restid mot centrum. Spårvägen bör kombineras med de föreslagna snabbspåren i Sprängkullsgatan och Nya Allén. Till höger finns en skiss på hur en sådan spårväg skulle kunna se ut.